Nabr do projektu p.t. Wy?sze kwalifikacje lepsza praca

Centrum Edukacyjne „MENTOR” og?asza nabr do projektu pt. Wy?sze kwalifikacje lepsza praca. ktry realizowany jest w partnerstwie z CENTRUM ROZWOJU KARIERY INTERDYDAKTYK IRENEUSZ PRZYBY?OWICZ. Projekt adresowany jest do absolwentw gimnazjum i 8-letniej szko?y podstawowej, w wieku 18-64 lat, zamieszkuj?cych…

Obchody ?wiatowego Dnia Inwalidy w roku 2012

Jak ka?dego roku Polski Zwi?zek Emerytw, Rencistw i Inwalidw organizuje obchody ?wiatowego Dnia Inwalidy. W roku 2012 obchody rozpoczn? si? w III ej dekadzie pod has?em: Wspieramy osoby niepe?nosprawne w pe?nieniu rl spo?ecznych i gospodarczych. Celem obchodw jest pokazanie problemw…

Akcja Rekrutacja! Nabr trwa do 30.04.2012

Informacja o rekrutacji Aktywizacja zawodowa i spo?eczna klientw instytucji pomocy spo?ecznej na rok 2012. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim informuje, ?e rozpocz??a si? rekrutacja uczestnikw do projektu systemowego Aktywizacja zawodowa i spo?eczna klientw instytucji pomocy spo?ecznej na rok…

Weso?ych ?wi?t

Z okazji ?wi?t Wielkanocnych ?yczymy wszystkim naszym partnerom, klientom i wsp?pracownikom, wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze. Rodzinnej atmosfery, szcz??cia osobistego, pogody ducha, smacznego jajka i suto zastawionych sto?w. Kierownik PCPR wraz z pracownikami