Obs?uga prawna PCPR w Kamieniu Pomorskim

ZAPROSZENIE DO SK?ADANIA OFERT Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim zaprasza do sk?adania ofert na obs?ug? prawn? Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim Niniejsze oferty nie s? cz??ci? post?powania przetargowego, lecz s?u?? jedynie analizie cen rynkowych. I. ZAMAWIAJ?CY:…

OG?OSZENIE!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim informuje, i? od dnia 12 grudnia 2012 roku (?roda) nast?pi przeniesienie jednostki z ul. Szpitalnej 10 na ul. Woli?sk? 7b w Kamieniu Pomorskim budynek Starostwa Powiatowego – wej?cie A W razie problemu…