Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

ul. Woli?ska 7B, 72-400 Kamie? Pomorski

NIP: 986-01-07-009
REGON: 812026880

tel, fax: +48 (91) 3823386, +48 (91) 3260091

kom: +48 (695) 846296

sekretariat@pcprkamienpomorski.pl
www.pcprkamienpomorski.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim pracuje w nast?puj?cych godzinach:

od poniedzia?ku do pi?tku: od 07:30 do 15:30


Wy?wietl wi?ksz? map?