Zestawienie ulg komunikacyjnych

Zestawienie ulg komunikacyjnych

Zestawienie ulg przys?uguj?cych osobom niepe?nosprawnym w podr?y ?rodkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS)

1. Dzieci do lat 4


Przejazdy PKP (2 klasa) :
– 100% ulga w poci?gach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, IC, EC (dotyczy wy??cznie biletw jednorazowych w klasie 2, w klasie 1 obowi?zuje dop?ata).


Przejazdy PKS:
– 100% ulga na autobusy zwyk?e i przyspieszone (dotyczy wy??cznie biletw jednorazowych).


Uwaga!
Ulga przys?uguje pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia, je?eli dziecko korzysta z oddzielnego miejsca ulga wynosi 78%.

2. Przewodnik lub opiekun towarzysz?cy w podr?y osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji
opiekun osoba, ktra uko?czy?a 18 lat
przewodnik osoba, ktra uko?czy?a 13 lat lub pies przewodnik

Przejazdy PKP (2 klasa) :
– 95 % ulga w poci?gach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, IC, EC (dotyczy wy??cznie biletw jednorazowych w klasie 2, w klasie 1 obowi?zuje dop?ata).


Przejazdy PKS:
– 95% ulga w autobusach zwyk?ych, przyspieszonych i pospiesznych (dotyczy wy??cznie biletw jednorazowych).

3. Dzieci i m?odzie? dotkni?te inwalidztwem lub niepe?nosprawne


Przejazdy PKP (2 klasa) :
– 78% ulga w poci?gach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, IC, EC (dotyczy biletw jednorazowych lub miesi?cznych imiennych, w 2 klasie, w klasie 1 dop?ata).


Przejazdy PKS:
– 78% ulga w autobusach zwyk?ych, przyspieszonych i pospiesznych (dotyczy biletw jednorazowych lub miesi?cznych imiennych).

Uwaga!


Wy??cznie w ramach przejazdw celowych, ktrych katalog zawiera ustawa np. dom – szko?a – dom.

4. Rodzice lub opiekunowie dzieci i m?odzie?y dotkni?tej inwalidztwem lub niepe?nosprawnej

 

Przejazdy PKP (2 klasa) :
– 78% ulga w poci?gach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, IC, EC (dotyczy wy??cznie biletw jednorazowych w 2 klasie, w klasie 1 dop?ata).


Przejazdy PKS:
– 78% ulga w autobusach zwyk?ych, przyspieszonych i pospiesznych (dotyczy wy??cznie biletw jednorazowych).

5. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji


Przejazdy PKP (2 klasa) :
– 49% ulga w poci?gach osobowych (dotyczy wy??cznie biletw jednorazowych),
– 37 % ulga w poci?gach pospiesznych i ekspresowych, IC, EC (dotyczy wy??cznie biletw jednorazowych w 2 klasie, w klasie 1 dop?ata).


Przejazdy PKS:
– 49% ulga w autobusach zwyk?ych (dotyczy tyko biletw jednorazowych),
– 37% ulga w autobusach przyspieszonych i pospiesznych (dotyczy tylko biletw jednorazowych).

6. Osoby niewidome, uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji


Przejazdy PKP (2 klasa) :
– 93% ulga w poci?gach osobowych (dotyczy biletw jednorazowych lub miesi?cznych imiennych),
– 51% ulga w poci?gach pospiesznych i ekspresowych (dotyczy biletw jednorazowych lub miesi?cznych imiennych w 2 klasie, w klasie 1 dop?ata).

Przejazdy PKS:
– 93% ulga w autobusach zwyk?ych (dotyczy biletw jednorazowych lub miesi?cznych imiennych),
– 51% ulga w autobusach przyspieszonych i pospiesznych (dotyczy biletw jednorazowych lub miesi?cznych imiennych).

7. Osoby niewidome, ktre nie s? uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji


Przejazdy PKP (2 klasa) :
– 37% ulga w poci?gach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, IC, EC (dotyczy biletw jednorazowych lub miesi?cznych imiennych w 2 klasie, w klasie 1 dop?ata).


Przejazdy PKS:
– 37% ulga w autobusach zwyk?ych, przyspieszonych i pospiesznych (dotyczy biletw jednorazowych lub miesi?cznych imiennych).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdw ?rodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z p??. zm.)