Wyniki naboru na wolne stanowisko urz?dnicze G?wnego Ksi?gowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Wyniki znajduj? si? w pliku, do pobrania poni?ej.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko G?wnego Ksi?gowego.