Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Cyfrowa obrbka zdj??.

Informujemy, ?e w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia kursu Cyfrowa obrbka zdj?? do dnia 17.07.2013r. wp?yn??a jedna oferta

Wybrano ofert? firmy:

O?rodek Szkoleniowo- Doradczy, Lidia Konieczna, ul. Dziwnowska 11/2, 72-400 Kamie? Pomorski.