DNI OTWARTE dla uczestnikw i kandydatw do projektu systemowego Pn. Aktywizacja zawodowa i spo?eczna klientw instytucji pomocy spo?ecznej.

PCPR w Kamieniu Pomorskim informuje, i? w dniach

16-17.04.2013r. w godz. 7:30-15:30 odb?d? si?

DNI OTWARTE dla uczestnikw i kandydatw do projektu systemowego

Pn. Aktywizacja zawodowa i spo?eczna klientw instytucji pomocy spo?ecznej.

Projekt skierowany jest do klientw PCPR i O?rodkw Pomocy Spo?ecznej z terenu powiatu kamie?skiego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zosta?o jeszcze kilka miejsc wolnych na rok 2013.

Odpowiemy na wszystkie pytania, ukierunkujemy, doradzimy.

Ul. Woli?ska 7b, 72-400 Kamie? Pomorski

Projekt wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego