Autor: admin

Program wyrównywania różnic między regionami III

Zapraszamy do uczestnictwa w programie pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”   Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.…

Aktywny samorząd 2013

ROZPOCZYNAMY REALIZACJ? PILOTA?OWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZ?D 2013