Program wyrównywania różnic między regionami III

15 marca 2016

Zapraszamy do uczestnictwa w programie pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”   Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. W ramach Programu w roku 2016 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego…

Czytaj »

Aktywny samorząd 2014.

11 marca 2014

Czytaj »

Zapraszamy do uczestnictwa w programie pn. Program wyrwnywania r?nic mi?dzy regionami II.

10 lutego 2014

Czytaj »

Wyniki naboru na wolne stanowisko urz?dnicze G?wnego Ksi?gowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

25 lipca 2013

Czytaj »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Cyfrowa obrbka zdj??.

19 lipca 2013

Czytaj »

Zapytanie ofertowe warsztaty doradztwa zawodowego.

18 lipca 2013

Czytaj »